Почетна » УЧЕНИЦИ

УЧЕНИЦИ

Правила понашања у школи

ОШ „Светозар Милетић“ је школа која се воли.
Да би нам у њој било лепо и безбедно сви се морамо
придражавати правила понашања која су пред вама.
Ако свако поштује свој део обавеза наша школа ће
бити још боља и успешнија.

srecnodetinjstvo

СВАКО ДЕТЕ ИМА ПРАВА НА СРЕЋНО И РАДОСНО ДЕТИЊСТВО

КОЈЕ МУ ОБЕЗБЕЂУЈЕ ПОРОДИЦА, АЛИ И ШКОЛА

СВАКО ДЕТЕ ИМА ПРАВО ДА БУДЕ УПОЗНАТО СА СВОЈИМ ПРАВИМА,

АЛИ И ОБАВЕЗАМА

Златна правила у понашању и комуникацији ученика

 • при доласку у школу, друштво, нечију кућу обавезно поздравите присутне
 • старије ословљавајте са „ВИ“
 • не упадајте другима у реч. Сачекај да твој друг, учитељ, наставник… заврши мисао, а онда се ти културно обрати
 • не буди досадан у комуникацији, не испитуј превише
 • не понављај сто пута једно те исто, јер тако постајеш досадан свом саговорнику
 • не подижите глас ако се саговорник не слаже са вама или ако се ви не слажете са њим
 • конверзација није монолог, уступите реч и другима
 • не додируј саговорника и не завршавај његове започете реченице
 • са одраслима или другарима разговарајте без узречица и псовки
 • при упознавању пружите руку и рукујте се, ни сувише јаким ни сувише слабим стиском и гласно и разговетно изговорите своје име
 • не употребљавајте речи чије значење не знате
 • ако зевате ставите руку на уста
 • при кијању и кашљању, обавезно ставите марамицу на нос и уста
 • ако имаш прехладу или грип немој ићи у школу или посету другу

Ученици

– обавезе и дужности –

 • долазе у школу 10 мин пре почетка часа
 • за време трајања наставе и одмора не излазе из школског дворишта
 • када звони да буду на свом месту и спремани за почетак часа
 • ако ученик неоправдано касни на час, биће записан и добиће неоправдан изостанак
 • са часа може изаћи само уз одобрење наставника
 • за време трајања наставе трба да буде дисциплинован, као и за време одмора и других
  активности
 • сваки изостанак правда лекарским оправдањем или родитеља у року од 3 дана
 • у школу долази прикладно одевен
 • чува школску имовину од оштећења, а у случају оштећења надокнади штету
 • да се не задржава на ходницима за време наставе, после наставе или евентуалног
  губљења часа
 • пристојно се понаша према наставницима и другим запосленима у школи
 • са часа може изаћи само уз одобрење наставника
 • у случају нестанка новца, телефона..школа не сноси одговорност јер је ученик дужан да
  се стара о својим стварима
 • на часу не сме да једе или пије
 • за време часа мобилни телефони морају бити искључени

Строго се забрањује

 • доносити и користити цигарете, алкохол, опијате и наркотичка средства у школу
 • доносити оружје и предмете којима се може нанети повреда и угрозити живот ученика и радника школе
 • самовољно решавати сукоб употребом физичке силе и оружја

НЕМОЈ ДОЗВОЛИТИ ДА ТЕ УСПЕХ УСПАВА, НИТИ ДА ТЕ НЕУСПЕХ ОБЕСХРАБРИ

     Поштовани родитељи

Вас сматрамо блиским сарадницима у васпитању. Наш заједнички рад је неопходaн како би дете напредовало, а заједно са њим и наша школа.
Бољем функционисању рада школе и Ви можете помоћи ако:

 • редовно пратите понашање, учење и успех свог детета, односно редовно се информишете о томе код свог учитеља или одељењског старешине;
 • редовно сарађујете са учитељем, одељењским старешином и предметним наставницима
 • редовно присуствујете родитељским састанцима;
 • уколико доводите дете у школу, немојте га пратити до учионице јер тиме реметите ред осталих ученика и запослених
 • када долазите по дете чекајте га у холу школе никако испред врата учионице
 • сносите одговорност уколико дете самостално изађе из школског дворишта (забрањено Одлуком Савета родитеља школе)
 • изостанке до три дана правдате лично, а преко три дана лекарским уверењем
 • за изостанак Вашег детета до 3 дана можете се обратити одељењском старешини, за одсуство 4-10 дана директору, а преко 10 дана пишете молбу Наставничком већу
 • обавезе у погледу материјалног дуговања вашег детета школи благовремено и на време извршавајте
 • сваку врсту насиља и искоришћавања вашег детета одмах пријавите одељењском старешини
 • нисмо одговори за поступке Вашег детета у школском дворишту, ако је настава завршена

Наставници

Између осталих имају и следећа задужења:

 • на почетку школске године разредне старешине упознају ученике са правилима и обавезама у школи
 • предузимају мере за понашање ученика које је у супротности са Правилником о безбедности и другим актима школе
 • долазе у школу пристојно одевени и својим изгледом васпитно делује на ученике
 • не вређају ученике и запослене
 • не изражавају националну, верску и полну нетрпељивост
 • редовно дају на увид резултате писмених провера знања и ученицима и родитељима

Дежурни наставници:

 • долазе на посао 30 минута пре почетка наставе и остају до краја смене
 • током целог одмора су на месту свог дежурства
 • спречавају ученике да за време одмора шетају и трче по ходницима школе
 • обезбеђују несметано извођење наставе и старају се о понашању ученика

ОШ „Светозар Милетић“srecnadeca

ВИЗИЈА

Желимо да будемо школа која се воли,

да школска атмосфера подстиче учење,

лепо понашање, културно опхођење и лепа дружења