Почетна » НАСТАВА » Предметна настава

Предметна настава

 

Р. БР. ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК
1. Српски језик
2. Српски језик Мира Мацура-Марић
3. Српски језик Симона Марковић
4. Српски језик Драган Марковић
5. Енглески језик Гордана Срећковић
6. Енглески језик Гордана Пешић
7. Музичка култура Зорица Белобрковић
8. Ликовна култура Милан Игњатовић
9. Историја Зденко Тошић
10. Историја Иван Спасојевић
11. Географија Александра Вучен
12. Географија
13. Географија Мирослав Нинковић
14. Физика Милка Живковић
15. Хемија Слађана Цветичанин
16. Математика Милијана Ковачевић
17. Математика Љиљана Врачар
18. Математика Милена Лазовић
19. Биологија Душанка Колунџија
20. Биологија Дарко Ђурић
21. ТИО Биљана Швабић
22. ТИО Зоран Тодић
23. Физичка култура Душан Карлеуша
24. Физичка култура Александар Рогановић
25. Немачки језик Наташа Шипка
26. Немачки језик Јелена Бањанин
27. Информатика Велимир Велемир
28. Верска настава Дара Ступар
29. Верска настава Ненад Драговић
30.
31.
32.
33.