Почетна » УЧЕНИЦИ » Ученички парламент

Ученички парламент

Ученички парламент је орган школе у ком учествују наставници и ученици који заједничким снагама доносе предлоге за побољшање квалитета наставе и предлоге за лакше похађање школе. Такође, представници ученичког парламента имају право присуства седницама Школског одбора, али без права гласа.
У састав ученичког парламента, поред одређених наставника, улазе и по два ученика свих одељења СЕДМОГ и ОСМОГ разреда.

Ученички парламент ОШ „Светозар Милетић“ чине:
Руководилац ученичког парламента –
Ђермановић Бојана, проф. немачког језика
Радосављевић Марко, проф. разредне наставе
Белобрковић Зорица, наст. музичке културе
Чланови ученичког парламента –
VII-1 – Марта Стрелец, Огњен Кувекаловић
VII-2 – Ива Божић, Лука Ђорђевић
VII-3 – Лука Јанковић, Теодора Стефановић
VII-4 – Мина Јовичић, Лена Симић
VII-5 – Лара Живковић, Иван Штифанић

VIII-1 – Стеван Вуканић, Ања Тодоровић
VIII-2 – Ксенија Радовић, Тамара Сарановић
VIII-3 – Маја Здравковић, Андреј Рамаџа
VIII-4 – Лука Кручичанин, Хранислав Симић
VIII-5 – Миа Крстић, Петар Младеновић

Председник ученичког парламента –  Ксенија Радовић, ученица VIII-2
Заменик председника ученичког парламента –  Петар Младеновић, ученик VIII-5
Ови ученици присуствују седницама Школског одбора као представници ученичког парламента.