Почетна » УЧЕНИЦИ » Ученички парламент

Ученички парламент

Ученички парламент је орган школе у ком учествују наставници и ученици који заједничким снагама доносе предлоге за побољшање квалитета наставе и предлоге за лакше похађање школе. Такође, представници ученичког парламента имају право присуства седницама Школског одбора, али без права гласа.
У састав ученичког парламента, поред одређених наставника, улазе и по два ученика свих одељења СЕДМОГ и ОСМОГ разреда.

Ученички парламент ОШ „Светозар Милетић“ чине:
Руководилац ученичког парламента –
Перишић Драгана, проф. грађанског васпитања и географије
Радосављевић Марко, проф. разредне наставе
Белобрковић Зорица, наст. музичке културе
Чланови ученичког парламента –
VII-1 – Стеван Вуканић, Катарина Радека
VII-2 – Ксенија Радовић, Павле Реновчевић
VII-3 – Вања Богуновић, Маја Здравковић
VII-4 – Хелена Савић, Стефан Црвенчанин
VII-5 – Петар Рашковић, Ленка Златић

VIII-1 – Елеонора Дел Кастило, Анђела Ђуришић
VIII-2 – Василије Вељовић, Зоја Теодоровић
VIII-3 – Петар Живановић, Нађа Поповић
VIII-4 – Нина Кукић, Тијана Мијатовић
VIII-5 – Софиа Радуловић, Милица Маричић

 

Председник ученичког парламента –  Анђела Ђуришић, ученица VIII-1
Заменик председника ученичког парламента –  Софиа Радуловић, ученица VIII-5
Ови ученици присуствују седницама Школског одбора као представници ученичког парламента.