Почетна » РОДИТЕЉИ

РОДИТЕЉИ

 

Поштовани родитељи

Вас сматрамо блиским сарадницима у васпитању. Наш заједнички рад је неопходaн како би дете напредовало, а заједно са њим и наша школа.

Бољем функционисању рада школе и Ви можете помоћи ако:

 • редовно пратите понашање, учење и успех свог детета, односно редовно се информишете о томе код свог учитеља или одељењског старешине;
 • редовно сарађујете са учитељем, одељењским старешином и предметним наставницима
 • редовно присуствујете родитељским састанцима;
 • уколико доводите дете у школу, немојте га пратити до учионице јер тиме реметите ред осталих ученика и запослених
 • када долазите по дете чекајте га у холу школе никако испред врата учионице
 • сносите одговорност уколико дете самостално изађе из школског дворишта (забрањено Одлуком Савета родитеља школе)
 • изостанке до три дана правдате лично, а преко три дана лекарским уверењем
 • за изостанак Вашег детета до 3 дана можете се обратити одељењском старешини, за одсуство 4-10 дана директору, а преко 10 дана пишете молбу Наставничком већу
 • обавезе у погледу материјалног дуговања вашег детета школи благовремено и на време извршавајте
 • сваку врсту насиља и искоришћавања вашег детета одмах пријавите одељењском старешини
 • нисмо одговори за поступке Вашег детета у школском дворишту, ако је настава завршена