Почетна » РОДИТЕЉИ » Упис првака

Упис првака

 

ОСНОВНЕ  ИНФОРМАЦИЈЕ  О  УПИСУ УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

 

     Према Закону о основама система образовања и васпитања у први разред основне школе уписују се  деца која до почетка школске године имају најмање шест и по, а највише седам и по година.  То значи да се школске 2017/2018. године уписују деца која су рођена у периоду од 01. марта 2010. године до 28. фебруара 2011. године  (РЕДОВАН УПИС).

     Постоји могућност да се у први разред основне школе упише и дете које је при поласку у школу  (1. септембра)  старо од шест до шест и по година  –  деца рођена у периоду од 01.03.2011. до 31.08.2011. године. Превремени упис је специфичан, јер дете мора да прође кроз детаљнију проверу спремности за полазак у школу коју врши психолог. На основу мишљења психолога школа може да препоручи: упис детета у први разред или одлагање поласка у школу за годину дана, уз наставак похађања припремног предшколског програма.

     Уписују се и деца старија од седам година живота која због болести или неких других оправданих разлога нису уписана у први разред.

     Редован упис у први разред основне школе почиње 01.априла 2017. године и траје до 31. маја 2017. године (за децу која територијално припадају школи).   Школа је дужна да упише свако  дете које има пребивалиште на подручју школе.

     Школа може да упише и децу која територијално не припадају подручју школе, на захтев родитеља, а у складу са својим просторним могућностима. Ови родитељи школи подносе  МОЛБУ  до 01.02. 2017. године. Молбе се предају секретару школе и решавају се крајем априла о чему ће родитељи благовремено бити обавештени.

     Родитељ или старатељ детета за упис у први разред подноси следећа документа:

  • Потврду лекара да је дете здравствено способно за полазак у школу
  • Извод из матичне књиге рођених (фотокопију), коју школа задржава
  • Пријаву стана (на увид)
  • Потврду из обданишта о завршеном предшколском  програму

 

Тестирање деце обавља школски психолог и педагог према унапред заказаном термину.