Школа данас

Школа је лоцирана у старом језгру Земуна, у окриљу прелепог амбијента парка, по коме је Земун препознатљив. Сам објекат школе представља споменик културе о коме поред запослених, посебно брине Завод за заштиту споменика културе Републике Србије. У окружењу школе налазе се значајне образовне, спортске, културне и привредне организације: Пољопривредни факултет, Земунска гимназија, Дом спортова „Пинки“, Завичајни музеј, Земунска опера, Музичка школа „Коста Манојловић“ и Економска средња школа.

Намеће се само по себи, да ово окружење чини духовну, образовну и културну оазу нашег Земуна.


skolaПовршина простора  школскe зградe је 3.014 м2, а површина дворишта  је око 2500 м2. Површина зграде распоређена је на 14 учионица, два кабинета за техничко образовање, кабинет за информатику, једну фискултурну салу, две свлачионице, кабинет за наставнике физичког васпитања, две учионице дневног боравка, једну библиотеку, простор кухиње, простор трпезарије, 4 рaдна простора за стручне сараднике, подстаница за даљинско грејање школе. Зграда задовољава све потребе васпитно – образовног рада.

Школско двориште површине око 2 500 м2 лоцирано је испред улаза у школску зграду и на њему  је формирано пет спортских терена: 1 терен за рукомет и мали фудбал, један кошаркашки терен, три одбојкашка терена и јама за скок удаљ. У дворишту су постављене и три тартан атлетске стазе дужине 50 и 60м, као и тартан залетиште за скок удаљ. Поред рукометно-фудбалског терена у дужини од 30м постављене су монтажне трибине.


Школско двориште и спортски терени су осветљени са 10 рефлектора. Двориште је ограђено провидном металном оградом која се налази на зиданом подесту, што обезбеђује сигурност ученика на одморима. Школска зграда и двориште се налазе под видео-надзором петнаест камера.
Школа је уписана у судски регистар Привредног суда, под бројем: US.979/73 oд 21.12.1974. са шифром делатности – основно образовање и васпитање општег типа.


Опремљеност зграде

Учионички простор комплетно је опремљен новим намештајем. У четрнаест школских учионица налази се 465 нових клупа –  једноседа и исто толико нових столица, четрнаест нових наставничких катедри и исто толико канцеларијских фотеља, 28  плакара за наставнике, 28 нових школских табли. Подови  учионичких  простора пресвучени су стерилном епоксид масом, лаком за одржавање хигијене. На свим прозорима постављени су венецијанери или заштитне фолије.


ucionicaСвака учионица опремљена је кабловским интернетом, кабловским ТВ програмом и телевизором. Зидови учионица у висини од 2м пресвучени су – таркетом што доприноси хигијени простора. У свим учионичким просторима постављени су панои. Зборнички простор је у потпуности реновиран и опремљен новим намештајем. У свим школским канцеларијама замењен је комплет намештај и постављени су савремени уређаји за рад.


Хол школе је реновиран. Ту се налази стална изложба живота и дела Светозара Милетића, и бронзана биста човека чије име школа носи. У холу су постављени информативни панои, десет клуб фотеља, два клуб сточића и велики плазма телевизор. Поред класичног осветлења изложбени простор у холу осветљен је додатним  наменским светлом.  Зидови ходника школе заштићени су керамичким плочицама у висини од 2м а изнад њих су пoстављени панои. Зидови ходника украшени су наменским образовно-васпитним сликама.  Школа поседује потребне врсте наставних средстава, у целости задовољава утврђене и законом прописане нормативе и стандарде. Преуређењем  таванског простора  у учионички, још више су побољшани услови рада.


Педагошка организација

Рад школе органозован је у две смене, са недељном променом. Рад прве смене  ученика је од 8:00 до 13:15ч. Друга смена почиње са радом од 13:30 часова и траје до 18:45ч. У школи се налази и неколико одељења продуженог боравка за ученике првог и другог разреда. Корисници боравка  имају организовану исхрану.

Школски простор

Рад у реновираним  учионицама  омогућиће свима постизање још бољих резултата. Школску годину започећемо са отварањем прве мултимедијалне учионице за учење страних језика, а отварање истих за друге предмете биће нам опредељење у наредном периоду. Школски простор у протеклом периоду доживео је позитивну трансформацију  захваљујући пре свега  великој помоћи и улагањима Секретаријата за образовања града Београда  и несебичне помоћи  родитеља  који су личним средствима и ангажовањем допринели да изглед школског простора буде на изузетном нивоу. Школско двориште је у потпуности реновирано и осветљено и у њему су изграђени спортски терени: једно рукометно игралиште, један тениски терен, један кошаркашки и два одбојкашка терена. Цео дворишни простор и простор унутар зграде налази се под видео надзором.


Опремљеност просторија


Сваку школску годину почињемо све бољом опремљеношћу школских просторија. Све учионице имају нов намештај, школске табле и телевизор, а све већи део њих има рачунар и паметну таблу(IQ board). У сваку учионицу  уведена је кабловска телевизија  и кабловски интернет. Хол зграде  је у потпуности реновиран, у њему се налази стална поставка изложбе „Живот и дело Светозара Милетића“, биста С. Милетића  и изложбени простор  радова ученика школе. У холовима зграде  постављени су ученички панои  и тематски постери и слике.


bistaГрејање просторија


Школа је корисник даљинског грејања. У току претходног периода извршена је репарација свих грејних тела у школи тако да зимски период дочекујемо  у потпуности спремни.