Почетна » О ШКОЛИ » Органи школе

Органи школе

 

Пословник о раду школског одбора

ОРГАНИ ШКОЛЕ
Школски одборНаставничко већеСавет родитеља
Татјана Шипка – председникОдељењско веће
Милијана КовачевићСтручно веће
разредне наставе
Александра ЈовичићСтручно веће
предметне наставе
Урош ПолићСтручни актив за
развојно планирање
Јелена Авремовић
Јосип Младеновић
Светлана Сочо