Почетна » О ШКОЛИ » Школа данас

Школа данас

skola1

Школа је лоцирана у старом језгру Земуна, у окриљу прелепог амбијента парка, по коме је Земун препознатљив. Сам објекат школе представља споменик културе о коме поред запослених, посебно брине Завод за заштиту споменика културе Републике Србије. У окружењу школе налазе се значајне образовне, спортске, културне и привредне организације: Пољопривредни факултет, Земунска гимназија, дом спортова „Пинки“, Завичајни музеј, Земунска опера, Музичка школа „Коста Манојловић“ и Економска средња школа.

Намеће се само по себи, да ово окружење чини духовну, образовну и културну оазу нашег Земуна.


skolaПовршина простора  школскe зградe је 3.014 м2 а површина дворишта  је око 2500 м2. Површина зграде распоређена је на 14 учионица, два кабинета за Техничко образовање, кабинет за информатику, једну фискултурну салу, две свлачионице, кабинет за наставнике физичког васпитања, две учионице дневног боравка,једну библиотеку, простор кухиње, простор трпезарије, 4 рaдна простора за стручне сараднике, подстаница за даљинско грејање школе. Зграда у принципу задовољава потребе васпитно – образовног рада.

Школско двориште површине око 2 500 м2 лоцирано је испред улаза у школску зграду и на њему  је формирано пет спортских терена: 1 терен за рукомет и мали фудбал, један кошаркашки терен, три одбојкашка терена и јама за скок у даљ. У дворишту су постављене и три тартан атлетске стазе дужине 50 и 60 м, као тартан залетиште за скок у даљ. Поред рукометно-фудбалског терена у дужини од 30 м постављене су монтажне трибине.


dvoristeШколско двориште и спортски терени су осветљени са 10 рефлектора. Двориште је ограђено провидном металном оградом која се налази на зиданом подесту што обезбеђује сигурност ученика на одморима. Школска зграда и двориште се налазе под видео-надрзором  петнаест камера.
Школа је уписанау судски регистар Привредног суда, под бројем: US.979/73 od 21.12.1974. са шифром делатности – основно образовање и васпитање општег типа.


planovi_clip_image002Опремљеност зграде

Учионички простор комплетно је опремљен новим намештајем. У четрнаест школских учионица налази се 465 нових клупа –  једноседа и исто толико нових столица, четрнаест нових наставничких катедри и исто толико канцеларијских фотеља, 28  плакара за наставнике, 28 нових школских табли. Подови  учионичких  простора пресвучени су стерилном епоксид масом, лаком за одржавање хигијене. На свим прозорима  постављени су венецијанери.


ucionicaСвака учионица опремљена је кабловским интернетом, кабловским ТВ програмом и рачунаром. Зидови учионица у висини од 2м пресвучени су – таркетом што доприноси хигијени простора. У свим учионичким просторима  постављени су панои. Зборнички простор је у потпуности реновиран и опремљен новим намештајем. У свим школским канцеларијама замењен је комплет намештај и постављени савремени уређаји за рад.


holХол школе је реновиран. Ту се налази стална изложба живота и дела Светозара Милетића, и бронзана биста човека чије име школа носи. У холу су постављени информативни панои, десет клуб фотеља, два клуб сточића и велики плазма телевизор. Поред класичног осветлења изложбени простор у холу осветљен је додатним  наменским светлом.  Зидови ходника школе заштићени су керамичким плочицама у висини од 2м а изнад њих су пстављени панои. Зидови ходника украшени су наменским образовно-васпитним сликама.  Школа поседује потребне врсте наставних средстава, у целости задовољава утврђене  и законом прописане нормативе и стандарде. Преуређењем  таванског простора  у учионички, које очекујемо у наредном периоду, још више ће допринети  побољшању услова рада.


Педагошка организација

Рад школе органозован је у две смене, са недељном променом. Рад прве смене  ученика је од 8:00 до 13:15 Друга смена почиње са радом од 14 часова и траје до 19. У школи се налазе и два одељења  продуженог боравка за  ученике од првог до четвртог разреда. Корисници боравка  имају органозовану исхрану.

Школски простор

Школску 2010/2011 започећемо са радом у две смене. Рад у реновираним  учионицама  омогућиће свима постизање још бољих резултата. Школску годину започећемо са отварањем прве мултимедијалне учионице за учење страних језика, а отварање истих за  друге предмете биће нам определење у наредном периоду. Школски простор у протеклом периоду доживео је позитивну трансформацију  захваљујући пре свега  великој помоћи  и улагањима  Секретаријата за образовања града Београда   и несебичне помоћи  родитеља  који су   личним средствима и ангажовањем  допринели  да школски простор  изгледа овако како изгледа. Школско двориште је у потпуности реновирано и осветљено и у њему су изграђени спортски терени: једно рукометно игралиште, један тениски терен ,један кошаркашки и два одбојкашка терена. Цео дворишни простор и простор унутар зграде налази се под видео надзором.


salaОпремљеност просторија


Школску 2010/2011 почињемо  са врло добром опремњеношћу школских просторија. Све учионице имају нов намештај, школске табле  а већи део њих  има компијутер. У сваку учионицу  уведена је кабловска телевизија  и кабловски интернет. Хол зграде  је у потпуности реновиран, у њему се налази стална поставка изложбе „Живот и дело Светозара Милетића“, биста С.Милетића  и изложбени простор  радова ученика школе. У холовима зграде  постављени су ученички панои  и тематски постери и слике.


bistaГрејање просторија


Школа је корисник даљинског грјања. У току претходног периода извршена је репарација свих грејних тела у школи тако да зимски период дочекујемо  у потпуности спремни.